Αισθητήρας υπερήχων στάθμης νερού

  • Παρακολούθηση στάθμης νερού πλημμυρισμένου δρόμου

    Αισθητήρες για αστικές καταστροφές: Παρακολούθηση στάθμης νερού πλημμυρισμένου δρόμου Τα τμήματα διαχείρισης πόλεων χρησιμοποιούν δεδομένα στάθμης νερού για να κατανοήσουν την κατάσταση υπερχείλισης σε ολόκληρη την πόλη σε πραγματικό χρόνο και να πραγματοποιήσουν προγραμματισμό αποστράγγισης...
    Διαβάστε περισσότερα
  • Μέτρηση στάθμης νερού ανοιχτού καναλιού

    Αισθητήρες για τη γεωργία: Παρακολούθηση στάθμης νερού ανοιχτού καναλιού Η μέτρηση της ροής του νερού είναι η βασική εργασία της γεωργικής άρδευσης.Μπορεί να ρυθμίσει αποτελεσματικά τη ροή διανομής νερού κάθε καναλιού και να κατανοήσει το τσ...
    Διαβάστε περισσότερα